lørdag 17. desember 2016

NATO-offiserer arrestert i hemmelig bunker i Øst-Aleppo

Hemmelig møte i Sikkerhetsrådet?

Hvis dette stemmer bekreftes ryktene om at opprørerne (dvs. jihadistene) i det minste har vært hjulpet, om ikke delvis styrt av NATO, som også i så fall naturligvis har forsynt dem med informasjon fra f.eks. satellitter og annen etterretning. Det er i så fall en sterk indikasjon på at meldingen vi har brakt på derimot.no om at det russiske nød-sykehuset som ble artilleribeskutt og umiddelbart truffet samme dag det ble satt opp, hadde mottatt presise koordinater fra NATO, den er korrekt.

Meldingen om en hemmelig bunker er også lagt frem fra andre kilder som en kan se her. Slike påstander er heller ikke nye, men har vært fremmet tidligere i andre sammenhenger, men er altså ikke bekreftet. Hvis dette er rett undergraver det eventyret om et spontant opprør, men bekrefter heller påstanden fra bl.a. syriske myndigheter om at utenlandske krefter har vært tungt inne på jihadistenes side.

Knut Lindtner


93292-050-d91807d8jpg
Sikkerhetsrådet i hemmelig møte etter arrestasjon av NATO-offiserer i Aleppo.

Voltaire Network - Sikkerhetsrådet møttes i hemmelighet fredag 16. desember Kl 1700 - universiell tid (GMT, overs.) - NATO-offiserer ble arrestert denne morgenen av syriske spesial-styrker i en bunker i Øst-Aleppo.


Oversatt av Knut Lindtner

Denne meldingen bekreftes nå fra flere nettsteder, men også fra en syrisk journalist:

Han, Said Hilal Alcharifi, har gitt følgende informasjon:


Takket være den informasjonen som er mottatt, har syriske myndigheter oppdaget hovedkvarteret til høyt rangerte vestlige/NATO-offiserer i kjelleren i et område i Øst-Aleppo og tatt dem levende til fange. Noen navn er allerede gitt til syriske journalister også meg selv. Deres hjemland er USA, Storbritannia, Tyskland, Israel, Tyrkia, Saudi-Arabia, Marokko, Qatar etc. Tar en i betraktning deres tjenestegrad, kan jeg forsikre dere at den syriske regjeringen har gjort en betydningsfull fangst, noe som skulle sette dem i stand til direkte forhandlinger med de landene som har forsøkt å ødelegge dem.