tirsdag 9. mai 2017

En betimelig takk til Russland
Det er viktig å korrigere historien om andre verdenskrig. 

Etterkrigsgenerasjonene av nordmenn er indoktrinert til å se på russerne som fiender, og på USA og vesten, som dem som bekjempet Hitler, og brakte frihet til Europas nasjoner. Det er en svært løgnaktig fremstilling av historien. 
 Man behøver ikke studere mye historie for å skjønne at de som knakk den militære kapasiteten til Hitler, og nazistene, var Russland. 

Amerikanerne ble ikke med i kampene i Europa før Hitler og Tyskland i realiteten var beseiret av russerne, og den tyske krigsmaskinen sterkt svekket. Russernes fremrykning mot Tyskland tvang Hitler til å binde opp store styrker på Øst-fronten. Det gjorde jobben mye letter for de amerikanske styrkene da de ble med i kampene i Europa. 
Den tysk-sovjetiske krigen var i særklasse den største krigsskueplassen under andre verdenskrig og blir allment sett på som «verdenshistoriens mest morderiske krig». 
Det samlede antall dødsofre var minst 30 millioner, eller minst 75% av alle dødsofre i den europeiske delen av andre verdenskrig. Sovjetunionen led de klart største tapene. 

Av til sammen 26,6 millioner dødsofre var 11,4 millioner stridende (av dem tre millioner krigsfanger), mens de resterende – 15,2 millioner, blant dem 2,4 millioner sovjetiske jøder – var sivile. Om lag 3 millioner av totalt 5,3 millioner tyske soldater, som mistet livet i andre verdenskrig, døde som konsekvens av krigen mot Sovjetunionen. 
Det totale antallet amerikanere drept under andre verdenskrig er 518 500. 
Det er summen av soldater og sivile for både krigen i Europa og mot Japan i Stillehavet. 
Det viser noe av den enorme forskjellen på hva Russland ofret i forhold til USA.


Den opprinnelige tyske invasjonsplanen

Russerne gjorde den desidert største og viktigste innsatsen mot en overlegen krigsmakt. Med svært store ofre, og heltemodig innsats snudde de utviklingen, og presset tyskerne tilbake fra eget territorium, og fra mange andre land mellom Russland og Tyskland.
Den viktigste jobben de allierte gjorde i første halvdel av krigen var å skipe forsyninger til russerne. Det var det mange norske krigseilere som var med på. 
De fikk aldri den oppreisning og respekt de fortjente, for å gjøre en særdeles farlig jobb. Istedet ble krigseilerne mistenkeliggjort som kommunister etter krigen.


Rutene for konvoier for å forsyne russerne under krigen. De gikk til Murmansk og Arkangelsk.

Min far var krigsseiler, og ble kommunist iløpet av krigen. 
Hans forklaring på det var at det eneste stedet de ble behandlet anstendig, vist respekt, og gitt stor takk for sin innsats, var når de kom til Russiske havner. 
I havner i Storbritannia, og i USA, ble de behandlet som "fulle sjøfolk", og uten respekt. 
Det er en logisk og svært forståelig årsak til at mange krigsseilere ble kommunister og russervennlige. 
Den samme opplevelsen hadde mange i Nord-Norge under krigen. Nord-Norge ble verst rammet av krigens ødeleggelser, og de ble befridd ved russernes innsats. 
Derfor er det helt naturlig at mange i Nord-Norge led samme skjebne med mistenkeliggjøring etter krigen. 
En skammelig handling av de norske myndigheter, som den gang var et Ap med flertall på Stortinget over lang tid.

Hammerfest 1945

Det som heller ikke et godt kjent er at de mest aktive motstands og sabotørgruppene i Norge under krigen, også var kommunister. De led samme skjebne med mistenkeliggjøring etter krigen.
 

Over tusen norske motstandsfolk deltok i aksjoner mot jernbanenettet

Den norske regjering etter krigen var sterkt påvirket av eksilregjeringens medlemmer, som var i London under krigen. De hadde da allerede gjort avtaler og politiske bindinger til USA, som ble førende for de første regjeringer i Norge etter krigen. 
De samme føringer og politiske bindinger til USA, har norske myndigheter fortsatt å formidle til nordmenn i form av den amerikanske Hollywood versjonen av krigen, og russerne, helt frem til vår tid. 
Det er på tide nordmenn våkner opp til historiens realiteter, og skjønner hvilket bedrag de har vært utsatt for av vestens kapitalistiske imperialisme, som pågår for fullt, og holder krigsfrykten ved like, i strid med hva de historiske fakta gir grunn til.