mandag 29. mai 2017


Legen som «dokumenterte» gassangrepet er «erklært jihadist» sier MI6 

Etter det såkalte gassangrepet ved Khan Seikhoun i Syria sto en britisk lege ved navn Shajul Islam fram som sannhetsvitne for at dette dreide seg om et gassangrep fra den syriske hæren. Shajul Islam la ut flere videoer på Twitter der han angivelig behandlet pasienter i Khan Seikhoun. 

Den britiske etterretningstjenesten MI6 sier nå at Islam er en «erklært jihadist» og at han ble strøket fra medlemslistene til General Medical Council i 2016.

Islam ble brukt som sannhetsvitne på flere TV-kanaler, blant annet NBC. Men det viser seg at han tidligere har vært tiltalt for terrorvirksomhet i Storbritannia. 
Han skal blant annet ha spilt en rolle i forbindelse med kidnappinga av den britiske journalisten John Cantlie og hans nederlandske kollega Jeroen Oerlemans.

Grunnen til at han ikke ble dømt var at påtalemyndigheten ikke klarte å framskaffe vitnene sine. Men de hadde tydeligvis nok på Islam til å få ham fratatt legebevillinga.

«Gassangrepet» ved Khan Seikhoun er aldri blitt dokumentert av uavhengige undersøkelser. Hele propagandaoffensiven bygde ikke minst på utsagnene til Shajul Islam, som altså ifølge MI6 er en erklært jihadist. Slik kan man bygge en mediestorm og skape opinion for mer krig. 
Norske medier har stort sett slukt “Dr Islams” påstander med krok, søkke og snøre – uten noen målbar kritisk distanse.