tirsdag 11. juli 2017

Baathpartiet og arabisk sosialisme
 https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/19894624_1587587837949942_7718378541425535090_n.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=b7db6ef75a24914646ec1388f4ec7ea1&oe=59FD89F9
Baath (arabisk: gjenfødelse), er en sosialistisk arabisk bevegelse grunnlagt i Damaskus i 1940´årene av den kristne Michel Aflak og den sunni-muslimske Salah ad-Din Bitar. Baathpartiet er regjeringspartiet i Syria. 
 Baath bevegelsen er pan-arabisk nasjonalistisk for frigjøring av arabiske land fra vestlig kolonialisme. Bevegelsen fikk bred utbredelse iløpet av 50 og 60 tallet. Som politisk bevegelse benevnt som: “Det Arabiske Sosialistiske Baathparti”. 
Baathpartiet har formelt vært ved makten i Syria siden 1963 og i Irak siden 1968. I Irak ble partiet oppløst og forbudt som følge av USA´s invasjon av Irak i 2003. USA holder på med samme motiv i Syria. Å ta knekken på siste rest av organisert arabisk nasjonalistisk sosialisme, som arbeider for arabisk enhet, og motstand mot vestens kolonialisme. 
Både Egypt (Nasser m.fl.) og Libya (Gaddafi) var sterke bastioner for arabisk sosialisme. Men som vi vet, har USA sørget for at også de statene er ødelagt i forhold til den standard og økonomi de hadde som sosialistiske stater. 
En “Arabisk demokratisk vår”, vil ikke USA ha noe av, fordi de vet at det innebærer frie selvstendige sosialdemokratier. Dét er et motiv som aldri blir nevnt som motiv, og heller ikke nevnt i vestens hovedmedia. 
Man må til aktivist media for å bli kjent med denne historien. 
Kapitalismens fanebærere har to hoved fiendebilder i verden:
  1. Sosialisme i enhver form, inkludert sosialdemokrati i pluralistisk sekulær demokratisk versjon.
  2. Stater og statsledere, som ikke underlegger seg amerikansk vestlig dominans
Baathartiets parole er: “Enhet, Frihet, Sosialisme - én arabisk forent nasjon”. Et pluralistisk sekulært demokrati, som anerkjenner religionsfrihet og frie valg. Denne parolen liker vestens koloniherrer dårlig. Og har brukt betydelige økonomiske og militære virkemidler siden 50 årene på å bekjempe den. 
Selv om all krig, ødeleggelse og elendighet vi har sett i Midt-Østen og Afrika også handler om tilgang til olje og andre ressurser, så har bekjempelse av sosialismen og arabisk enhet vært et underliggende hovedmotiv for USA og deres allierte. Fordi vestens kolonialister er fortsatt kolonialister. 
Kapitalismens propaganda er lik ovenfor ethvert sosialistisk, eller sosialdemokratisk land, som ikke danser etter deres kommando. Frie selvstendige stater og statsledere blir demonisert, svertet og fremstilt som diktatur og onde stater. Men hva annet er det USA og allierte bedriver enn diktatorisk brutalt globalisert tyranni? Det skjer på vegne av globaliserte korporasjoner viss største frykt er nasjonalsosialisme, som vil begrense juridiske veseners hensynsløse utbytting av folk og nasjoner. De liker dårlig stater og statsledere som ønsker å prioritere velferden til eget folk og egen nasjon, istedet for “velferden” til de umenneskelige juridiske vesen kalt korporasjoner.


Kapitalismens propaganda har alltid som mål å skape villedning og forvirring om egen agenda, ved å omskrive historien til en forvrengt virkelighet. 
For tiden er terror og terror bevegelser deres viktigste virkemiddel for å avlede og forvirre folket fra deres egen agenda.
Geir Ivar Jørgensen