onsdag 3. januar 2018

Nå skal landet inn i NATO enten de vil eller ikke!CIA og Nato til angrep på den finske regjeringen

etter at folkerepublikken Donetsk åpnet sin representasjon Finlands hovedstad, Helsinki.

US-spesialenheter med Nato-støtte har tatt initiativ til spesialoperasjon mot regjeringen i Finland. Særlig CIA-agenter og britiske e-tjenestefolk er i gang med en kampanje som kan svekke president Sauli Niinistö. Målet er å bryte landets nøytralitetspolitikk og få Finland over i et anti-russisk spor så raskt og klart som mulig.

President Sauli Niinistö

Ved en pussig sammenfall av omstendigheter kom første informasjon om provokasjoner bare dager etter at Donetsk offisielt åpnet sitt representasjonssenter i Helsinki, som indirekte støttes av Finlands regjering. Ruslan Pankratov og Johan Bäckman, eksperter på utenlandske e-tjenester, samt en ekspert på Baltikum, Dmitry Jermolajev, på pressekonferanse i Moskva orienterte journalister om intriger fra USA-spesialister i Finland. Sikkerhetslekkasjer i det aller siste fra finsk militær-etterretning, kontrollert direkte av presidenten, avdekker at det med sikkerhet må kunne betegnes som et velforberedt angrep mot Niinistö-regjeringen.

For får dager siden publiserte Finlands største avis, Helsingin Sanomat, dokumenter om spesial-baser for finsk etterretning på grensen til Den Russiske Føderasjon for å hente inn informasjon ved hjelp av elektromagnetiske stråle-utstyr fra russiske militær-installasjoner. Nyheten er et ødeleggende slag for gode forbindelser mellom Moskva og Helsinki.

I følge Bäckman har Helsingin Sanomat inntatt en russisk-fiendtlig holdning og utspillet er direkte overstyrt av CIA og britiske e-tjenester. 
Bak det hele ligger et initiativ fra europeiske og amerikanske «venner» av Finland. 
Verdt å notere seg samtidig at Finland skal avholde presidentvalg i slutten av januar 2018. 
Tidspunkt for provokasjon og valg er optimal og viser at intrigen kan bare være den første i en kampanje, som både rettes mot Niinistö personlig og mot en generell tilnærming til Russland.

Johan Bäckman
Bäckman har også notert at angrepet fra Helsingin Sanomat kom rett etter at presidenten slo fast at «Finland kan klare seg utmerket uten Nato» og bare 1 uke etter at Donetsk-republikken åpnet representasjon i Helsinki. Kanskje er det slik at Finlands regjering bak kulissene støtter Donbass-republikkenes rett til selvbestemmelse og derfor ikke hindret initiativet fra Donetsk-diplomatiet? 

Overkommandoen bak avisa begynte mest sannsynlig for 1 uke siden å forberede sitt informasjons-angrep, som en trussel om sanksjoner mot en finsk anti-EU-holdning fordi Finland ikke hindret at Donetsk-representasjon fikk en varm mottakelse i Helsinki. Niinistös uttalelser om Nato akselererte prosessen og tvang journalister som er kontrollert av CIA til å handle. Men de har ikke nådd målet sitt til nå.

Dmitry Jermolajev mener hovedmålet for angrepet et psykologisk-politisk press på Niinistö for å svekke motstand mot finsk Nato-medlemskap og undergrave de vennlige forbindelsene med Russland. Klønete metoder fra «Finlands transatlantiske venner», har utviklet nervøsitet i både Washington og Brüssel. Det er sannsynlig at vestlige russofobe hisset seg opp da det ble opprettet et representasjons-senter for Donetsk i Helsinki. Når alt kom til alt, for å si det mildt, er den politiske handlingen en utfordring for hele den vestlige gjengen av russerhatere.

DONi News, 31/12-2017. Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 2/1-2018.
Bilder/tekst: Knut Lindtner