lørdag 12. mai 2018

Fører USAs Iran-politikk til NATOs oppløsning?

Den transatlantiske alliansen mot døden.

12 mai 2018 Jan Hårstad
Da Putin holdt sin tiltredelsestale i Kreml og tv-selskaper verden over sendte den direkte, kom det noen signaler fra Putin som ikke var verbale.

Den første han hilste på var Patriarken for den russisk ortodokse kirke som også er en slags pave for alle slavere som holder seg til gresk-russisk ortodoks kristendom. Det er en anseelig mengde i Bulgaria-Hellas etc.

Så hilste han på vennen Gerhard Schröder som var Kanzler før Merkel og nå i styret for giganten Gazprom som bygger NordStream I og II med gass til VestEuropa. USA ønsker at denne blir sabotert.

Gerhard Schröder

Men Schröder er også en symbolskikkelse for den fraksjonen av tysk elite som lenge har forstått at Tysklands framtid ligger i en allianse med Russland. Den tyske ambassadør Schulenberg i Moskva gråt da Hitler startet krigen mot Sovjetunionen.

Meningen med å sette Schröder i fokus var denne: Russland og Tyskland må stå sammen.

Som jeg har redegjort for i 2017: de tyske industrielle har lenge vært kokende sinna over de pålagte økonomiske sanksjonene mot Russland. De var i et tiår i gang med å starte et industrielt eventyr med Putins regjering som ble sabotert av USAs direktiver. Enorme tap for tysk industri.

Så kommer dette nye kravet om økonomiske sanksjoner mot Iran og legg merke til det at tyske politikere i dag er nesten stumme over utviklingen. De trenger flere uker til å komme seg etter at USAs ambassadør i Berlin,Richard Grenell, umiddelbart begynner å gi direktiver om hvordan Daimler Benz og Airbus skal oppføre seg i Iran!

Et av de nyester Daimler-Benz-produkter. Må tysk industri bøye seg for USAs krav?

Sakens kjernepunkt: 60% av EUs investeringer i Iran er tyske. Alle giganter innen tysk industri fikk fotfeste der etter oppmykningen i januar 2016.

Kort sagt: det går ikke lenger an å drive den tyske industributikken på overformynderi og direktiver fra USA.

Det lar seg simpelthen ikke gjøre økonomisk.

Elitene i Tyskland må nå gå i tenkeboksen grundig og lenge for de har også mistanker om at denne Macron dobbeltkrosser dem med sin pudling for Trump.

Vi må forberede oss på at Merkelperioden er historie og at her kommer et nytt og for oss annerledes Tyskland. De kan ikke leve på og av den transatlantiske alliansen lenger.

En annen vanvittig ide som finnes på kommentarfeltet og som Helge Lurås lanserte, var at denne Trump-beslutningen ville øke de iranske sekulæres muligheter til en maktovertagelse.

Det rene sprøyt. President Rouhani som er samlingsskikkelsen for de moderate, er helt fortvilet over denne dumhet. Alle de harde prognosene som Revolusjonsgarden og Mullahkorpset har kommet med, viser seg å være korrekte: USA er ikke til å stole på.

USA ikke særlig populære i Iran

Når det amerikanske flagget ble brent i det iranske parlamentet i går, viser jo videoer at de fleste representantene bifalt dette med kraftig hat. De «moderate» og «sekulære» (hvem nå det måtte være i Iran?) er fullstendig spilt av banen- av Trump!

Nå er det krigsmobilisering som foregår. Og det betyr at alle shia-samfunn i den ganske verden vil slutte opp om Shia Hizballah og Shia Iran. Det er ingen liten foreteelse vil vi nok få oppleve.

Israels kontinuerlige bombing av Syria sørger også for at det globale Sunni-Jihad må korrigere kursen når nå Trump også flytter USAs Embassy til Jerusalem.

All denne ekstreme dumhet har faktisk mange tilhengere i Norway. Vi må ikke bedra oss selv, vi lever i et ekstremt amerikanisert samfunn.

Det kan få tragiske følger.