torsdag 7. juni 2018

Det ekstreme høyre i Ukraina:

Vil ikke ha pressefrihet.

7 juni 2018

«Sett på som landsforræder»

Høyre-ekstreme mot pressefrihet.
Hemmelige tjenester i Ukraina satser på organisasjonen 
«C 14».

Gruppen C14 er en paramilitær høyre-radikal gruppe som har tett bånd til det nasjonalistiske ukrainske partiet Svoboda. Den ble grunnlagt i 2010. C14 er oppkalt etter det 14 ord lange slagordet «Vi må sikre eksistensen til folket vårt og fremtiden gjennom hvite barn».(norsk overs. 12 ord)

Franziska Lindner (FL) intervjuer Igor Gusjva (IG), sjefs-redaktør i den ukrainske internett-portalen Strana.ua.

FL: Du startet den regjeringskritiske internett-plattformen Strana.ua for om lag 2 år siden. Hva gjør portalen spesiell?

IG: Da jeg startet Strana, var medielandskapet i Ukraina nærmest totalt tilpasset det spesielle behovet til Porosjenkos president-administrasjon. 
Flere tema var forbudt, som korrupsjonen i miljøet rundt Porosjenko eller fakta fra kampområdene i Donbass. Dermed var det oppstått en klar nisje som vi kunne innta. 

Strana er ikke regjerings-fiendtlig, men opptatt av å være så objektiv som mulig og gjenspeile ulike syn i Ukrainas befolkning. 

Men under dagens forhold trengs mot om vi vil ta opp politiske saker når det fører til beskyldninger fra myndigheter om at vi er «anti-patriotiske» og «jobber for fienden».

Fra nettsiden til Strana.ua

FL: Du flyttet til Wien i begynnelsen av 2018 og søkt politisk asyl i Østerrike. Hvorfor?

IG: Jeg er tiltalt 5 ganger, hver gang på utspekulert grunnlag. Tiltalene gjelder alt fra skatte-unndragelser til påstand om støtte til separatisme. 
I 2014 skrev jeg for tidsskriftet Westi.Reporter om ulike syn på konfliktene i Donetsk og Lugansk. 
En annen gang dreide det seg om angivelig utpressing. 
En mann tilbød meg penger for å få fjerne en artikkel. Jeg nektet. Mannen hevdet senere det var som jeg hadde presset ham for penger for å fjerne artikkelen. Jeg ble fengslet i flere dager.

Til slutt fikk jeg stadige voldstrusler fra høyre-nasjonale. 
I slutten av desember 2017 ble jeg under et møte på Maidan angrepet av Evgeni Karas, leder i den voldelige og høyre-ekstreme organisasjonen «C 14». Politiet ville ikke innlede straffesak.

Etter at jeg dro til Østerrike kom det trusler fra Igor Mossijtsjuk, som har sete i det ukrainske parlamentet for «det radikale» partiet: «Jeg skulle lide samme skjebne som Oles Buzina.

Oles Buzina. (Overs.: Buzina er en av de mest omtalte drepte ukrainske journalistene. Han var forfatter og journalist. 
I dag prøver makthaverne å viske bort minnet om ham. Folk skal ikke vite at han noensinne har eksistert. 
Bøkene hans er fjernet fra bokhandelen. Han ble myrdet like ved sitt hjem i Kiev, 16/4-2015).

FL: Utsettes kritiske journalister for en grunnleggende større fare i dagens Ukraina?

IG: Ja, enhver journalist som arbeider i innflytelsesrike medier og kritiserer myndigheter må regne med å bli diskreditert, sjikanert, forfulgt og arrestert.

FL: Hva er grunnen til at noen forfølges? Hvem står bak ?

IG: I tillegg til økonomiske motiv ligger politiske bak jakten på alle dem som våger å kritisere regjeringen. Porosjenko ser på kritikere som sine konkurrenter. I tillegg kommer voldelige angrep fra høyre-nasjonale mot personer de betrakter som fedrelands-forrædere. Slike angrep blir ofte gjennomført med myndighetenes viten og vilje. «C-14»-organisasjonen prøver ikke en gang å skjule sitt tette samarbeid med Ukrainas hemmelige politi, SBU.

SBU i Ukraina i aksjon

FL: Hvordan vurderer du EUs rolle her?

IG: EU påpeker brudd på menneskerettigheter og innskrenket ytringsfrihet. Men det forblir stort sett bekymringsmeldinger. Det kan sammenliknes med situasjonen da Viktor Janukovitsj var valgt president. Da reagerte vestlige land reagerte svært hardt, men det skjer ikke nå. 

Den ukrainske regjeringen betraktes av EU og USA som forbundsfelle. I det siste har bruddene på menneskerettigheter økt så sterkt at det ikke lenger er mulig å ignorere det. Nå er kritikken fra vestlige land også etterhvert blitt tøffere.

Franzisca Lindner, Junnge Welt, Berlin, 2/6-2018, oversettelse, Per Lothar Lindtner, 5/6-2018.