søndag 10. juni 2018

Vil ha 52 fly for å kunne angripe RusslandAvisa Klassekampen har fått tilgang til et gradert dokument der forsvarsdepartementet sier hvorfor det vil ha 52 fly av typen F-35. Avisa skriver:
Kjøpet av F-35 er norgeshistoriens største offentlige anskaffelse. Likevel skjuler regjeringen begrunnelsen for hvorfor Norge trenger 52 fly i et gradert dokument, kalt antallsanalysen.
Klassekampen er kjent med innholdet i analysen, som benyttes som grunnlag av Forsvarsdepartementet. Her begrunnes kampflykjøpet med tre overordnede modeller:
Den ene modellen er et scenario der Norge er i full strid med Russland.
Dette krever ifølge beregningene en full flåte på 52 fly, og innebærer angrep inne i Russland.
I det andre scenarioet skal Luftforsvaret håndtere en kortvarig krise i Norge, samtidig som tolv fly settes av til Nato-operasjoner i utlandet.
Den siste modellen er drift av kampflyvåpenet i fredstid.
I scenarioet med full krig med Russland er det meningen at Norge skal kunne bruke F-35-flyene, som bygges for å unngå radar, til å rette angrep mot mål inne på russisk territorium, samt å angripe russiske jagerfly og marinefartøyer i Barentshavet. Dette bekrefter at norsk forsvar legges om til å skulle kunne være en del av NATOs angrepsstyrker mot Russland.
– Alt vårt materiell og vårt dyktige forsvarspersonell skal jobbe så sømløst som mulig sammen med våre allierte. Norge er NATO i nord – derfor styrker vi også ytterligere vår innsats nettopp der, sier forsvarsministeren.
Eller som det står i forsvarsplanen (side 6):
Norsk engasjement i og bidrag til NATO skal styrkes ytterligere, og det må tilrettelegges for NATO-aktivitet og – nærvær i Norge.
Det krigsscenariet Forsvaret legger til grunn virker som det rene galematias. Norge med flyangrep mot Russland i nærheten av landets strategiske kjernefysiske baser? Hvis man ikke har gjort Norge til krigsmål før, så gjør man det i hvert fall nå. Hva vil en russisk militærplanlegger svare på sånne planer? Et opplagt svar vil være å legge opp til å slå ut de basene disse flyene skal operere fra.

Forsvaret legger opp til at tolv av F-35-flyene skal «ha en evne til å etablere et internasjonalt bidrag av skvadronsstørrelse», les: mer krig av typen Libya. Mer leiesoldatvirksomhet for USA.
Også SV vil ha opprustning mot Russland i nord, men de vil satse på Hæren:

SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski gjorde seg bemerket da hun sa til Dagbladet at SV vil bruke mer penger på Hæren i Nord-Norge, for «å vise muskler overfor Russland».

– Vi må vise tydelig overfor Russland at Norge skal ha en sterk tilstedeværelse i nord, at vi ikke skal skape vakuum i områdene som grenser til Russland. Vi må ikke være naive, sier Kaski til db.no.

En gang var SV et fredsparti, men det er åpenbart lenge siden.